Muqaddimeler

1. Muqaddime: Dilbilim ve Dil Felsefe’si
2. Muqaddime: Qur’ân İlimler’i
3. Muqaddime: Riwâyet İlimler’i I
4. Muqaddime: Riwâyet İlimler’i II
5. Muqaddime: Müslüman Düşünce Târih’i
6. Muqaddime: Genel Düşünce Târih’i
7. Muqaddime: Bilim Târih’i ve Bilim Felsefe’si


ULÛM  el-HİKME  DERS  SERİLER’İ

7 Seminerlik Serinin Kısa bir Tanıtım’ı yapılırsa..

İlim ve Hikmet Terimleri’nden oluşan Ulum’ul-Hikme Ders Seriler’i, en başta Adı’ndan başlayarak, Kaynağı’nı Qur’ân’dan alır. İlim ve Hikmet, Qur’ân’ın en Temel Kavramları’ndan. Esas itibariyle Qur’ân’ın Mü’min bir Okur’u olma Gayret’i, Ulum el-Hikme Serisi’ne ihtiyaç doğurmuştur. Bu Okuma Esnası’nda Nebewi Hikmet’le doğrudan Alakalı Konular, bizim için Hayatî öneme haiz’ken; Beşerî Hikmet’in diğer Dallar’ı, Esas Metinler’in (Nebewî Hikmet’in) anlaşılmasında dolaylı bir öneme Sâhip’tir. Bu yüzden, mesela, Genel Düşünce Tarihi’ne, Bilim Adamı’nın Laboratuar’a girdiği gibi, Ellerimiz’e Eldiven takarak girebiliriz. Wahiy’den Uzak bir Aql’ın Ürünler’i, ancak Steril bir Ortam’da değerlendirilebilir. Bilim Adamı’nın Laboratuar’da Mikrop’tan kendini koruması gibi, korunaklı bir ortam Önemli’dir, belki İstiaze.. Yararlı Mikroplar’ın Varlığı, Hikmet’in Mü’min’in Yitik Mal’ı Oluş’u gibi Qabullerimiz’i sarsmaz bu Paradoksdal Mantık Yürütüşümüz.

Nebewî (Münzel) ve Beşerî (Kesbî) Hikmet, Haqiqat’in Birliği İlkesi’ne göre bir üst Başlık’ta toplanmalıdır. Elmalılı, Hikmet’in 20den fazla Tanımı’nı veriyor. Bu Kök’ten Kelimeler Qur’ânda 210 Yer’de geçiyor. İsrâ Sûresi’nde, 12 Hüküm ile Büyükler’e, Luqman’da Küçükler’e verilen Hikmet ve Öğütler bulunuyor. er-Risâle’de eş-Şâfi, Hikmet’i Sünnet olarak Târif eder. Bu Yaklaşım içinde Hikmet’in Dalları’nı şöyle çıkarabiliriz:

Hikmet’in İlâhî (Münzel) Boyutu’nda, Qur’ân İlimler’i bulunuyor. Aslında diğer tüm Seri buradan çıkmaktadır. Hikmet’in Beşerî Boyut’u ise daha dallı budaklı.. En başta Beşer olduğunu bildiğimiz Peygamber’in, Kesb’i ile oluşan Nebewî Hikmet vardır. Bunu Riwâyet İlimleri I Seri’si içinde ele alacağız. Riwâyet, Söylence değildir. Re we ye Kökü’nden (River) gelen Kelime, Irmağın Kaynağı’nı İşâret eder. Irmağın Gözü’ne ulaşmak için kesintisiz bir Akıntı’yı Tâkib etme Zorunluluğu vardır. Nebî’den (Hz.Muhammed) bize ulaşan Sünnet, İmam eş-Şâfi’nin de dediği gibi, tabi ki Hikmet’tir. Nebewî Hikmet’in Riwâyet Yolu’yla değil de, Korunmuş İnzal Boyutu’yla gelenine Münzel Wahiy dediğimiz için, bu aynı zamanda Qur’ân İlimler’i Anlamı’na gelmektedir. Yani, Nebewî Hikmet’in Münzel Yön’ü İlâhî iken, An’ane Şekli’nde Riwâyet’le gelen Yön’ü Formel Anlam’da Beşerî’dir.

Hadis ve Sünnet’te ortaya çıkan Nebewî Hikmet’in Kesbî Yönü’nü de önemsiyoruz. Elbette buna vereceğimiz değer, Aristo’nun Sözleri’ne vereceğimiz Değer’le Muqâyese kaldırmaz. İkisini de Beşerî Hikmet altında toplasak da, biri çoğu zaman Şeytân’la Dost olabilirken, diğerinin Zaaf’ı ancak Riwâyet Yönü’ndeki bir Aksaklık’tan Neşet edebilir. Bize gelirken oluşan bir Eksiklik asla Nebewî Hikmet’i bağlamaz.  O yüzden Wahy’e u

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

096_1.jpg

Ulûm el-Hikme Okulu

uho1.jpg
Copyright 2011 Muqaddemât - Ulum el-Hikme Okulu. Karanlık içinde yakılan sönmeyen ışığın aydınlığında, Taqwa üzere imar edilen Umran’ı hedeflemektedir.
http://www.eskortkizlarankara.com/
Joomla Templates by Wordpress themes free